Vykonávame:

 • Skúšky dýchacích a oživovacích prístrojov.
 • Periodické kontroly kovových aj kompozitných tlakových nádob na dopravu plynov a tlakových nádob stabilných
 • Školenia mechanikov v údržbe dýchacích prístrojov.
 • Školenie nosičov dýchacích prístrojov
 • Revízie a servis vysokotlakových vzduchových a kyslíkových
  kompresorov.
 • Skúšky tlakových zariadení
 • Skúšky plynových zariadení
 • Plnenie tlakových nádob kyslíkom na dýchanie a vzduchom
 • Montáž rozvodov vzduchu až do tlaku 330 bar
 • Revízie tlakových staníc a rozvodov mediciálných plynov