Vykonávame:

  • Skúšky dýchacích a oživovacích prístrojov.
  • Periodické kontroly kovových aj kompozitných nádob.
  • Školenia mechanikov v údržbe dýchacích prístrojov.
  • Revízie a servis vysokotlakových vzduchových
    kompresorov.
  • Skúšky tlakových zariadení