Servis a prehliadky

Firma vykonáva okrem servisu dýchacej techniky, periodické kontroly kovových aj kompozitných tlakových nádob na dopravu plynov, ich plnenie vzduchom a mediciálnym kyslíkom.

Ďalej vykonávame servis ,odborné prehliadky a odborné skúšky :
– vysokotlakových vzduchových a kyslíkových kompresorov od firiem
Bauer kompressoren Munchen ,
Richard Schifauer – vysokotlaké kompresory (Astra),
Aquacentrum Praha (Trident, Star).
– protichemických odevov,
– meracích zariadení určených na kontrolu dýchacej techniky ,
– školenie mechanikov dýchacej techniky.
Firma vykonáva celkovú starostlivosť o protiplynovú službu.

kufríkprístroj pre dýchanie