Novinky

Poistka proti prudkému vyfúknutiu „EFV“

Za posledné roky sa, nielen na Slovensku, stalo viac prípadov, keď bol na natlakovanej fľaši odlomený uzatvárací ventil. Pri tlaku 300 bar, prípadne 200 bar môže mať takáto udalosť fatálne následky, keď sa fľaša začne nekoordinovane pohybovať obrovskou rýchlosťou. Takto môže ohroziť blízke osoby na zdraví, dokonca na živote, prípadne spôsobiť závažné škody na majetku (vozidlá, zariadenie budov a podobne).

Na základe týchto udalostí, ako ochrana proti týmto nehodám bola vyvinutá tzv. poistka proti prudkému vyfúknutiu, angl. skratka „EFV“, ktorá zabezpečí, že pri tejto udalosti sa výrazne zníži prietok vzduchu z tlakovej fľaše a zabráni sa tak nekoordinovanému „lietaniu“ fľaše a tým aj ohrozeniu obsluhy a majetku.

Preto Vám ponúkame v predstihu montáž tejto poistky na tlakové fľaše, keď sa mimoriadna udalosť, nedajbože, vyskytne, aby ste boli chránení.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme.

.