Kontakty

Firma

AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným
Ulica stavbárov 21
971 01 Prievidza

IČO: 315 93 356

DIČ: 2021161054
IČ DPH: SK2021161054

Obchodný register:

OS Trenčín, odd. S.r.o., vložka č. 2426/R

Prevádzka

AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným
Hviezdoslavova 516/207
972 41 Koš

046/542 63 84

0905 923 103

e-mail: ajservis@ajservis.sk

 

mapa AJservis