AJ s.r.o. Stavbárov 21, 61 971 01 Prievidza IČO: 31 593 356, IČ DPH:SK2021161054, tel/fax: 046/542 63 84 mobil: 0905 923 103 ©Dubina Dýchacie prístroje. Dýchacie prístroje sú zariadenia, ktoré umožňujú dýchať užívateľovi prístroja v nedýchateľnom prostredí, v ktorom je buď málo kyslíka, prípadne je v ňom škodlivá látka, ktorá priamo ohrozuje osoby, pohybujúce sa v tomto prostredí. Najčastejšie ich používajú hasiči pri zásahoch a pracovníci v organizáciách, v ktorých môže dôjsť ku vzniku nedýchateľného ovzdušia. Firma sa stala servisnými partnermi firiem MSA Auer, Meva Roudnice nad Labem, Interspiro. Ďalej vykonáva servis dýchacích prístrojov Racal, oživovacích prístrojov firmy Chirana.