Vykonávame: AJ s.r.o. Stavbárov 21, 61 971 01 Prievidza IČO: 31 593 356, IČ DPH:SK2021161054, tel/fax: 046/542 63 84 mobil: 0905 923 103 ©Dubina · Skúšky dýchacích a oživovacích prístrojov · Periodické kontroly kovových aj kompozitných nádob. · Školenia mechanikov v údržbe dýchacích prístrojov · Revízie a servis vysokotlakových vzduchových   kompresorov. · Skúšky tlakových zariadení